Tin tức sự kiện
Bình áp lực có cửa mở nhanh(Nồi hấp) - Một thiết bị nguy hiểm Bình áp lực có cửa mở nhanh(Nồi hấp) - Một thiết bị nguy hiểm
(Dịch từ tiếng Anh: Phạm Công Tồn – 12 tháng 01 năm 2004) Lược dịch bài “ĐẢM BẢO AN TÒAN CHO THIẾT BỊ CÓ CỬA ĐÓNG MỞ NHANH” của D. C. Perreira - Trợ lý kỹ sư trưởng công ty kiểm định và bảo hiểm nồi hơi Canada (B. I. & I.). (ND: Cụm từ “Bình áp lực có cửa mở nhanh” trong bài này sẽ được thay bằng từ “nồi hấp” cho quen thuộc và ngắn hơn)
Kiểm định nồi hơi Kiểm định nồi hơi
Vì sao phải kiểm định nghiêm ngặt về nồi hơi?
Kiểm định máy nén khí Kiểm định máy nén khí
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nén khí và quy trình kiểm định
Thiết bị áp lực và các yếu tố nguy hiểm Thiết bị áp lực và các yếu tố nguy hiểm
Giới thiệu và phân loại các thiết bị chịu áp lực cùng các yếu tố nguy hiểm của nó
Vai trò và nhu cầu kiểm định vận thăng trong tiến trình xây dựng và  phát triển của đất nước Vai trò và nhu cầu kiểm định vận thăng trong tiến trình xây dựng và phát triển của đất nước
Bài viết về Kiểm định vận thăng thực hiện bởi CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VÀ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
1