Dịch vụ kỹ thuật
Dịch vụ sửa chữa bảo trì thiết bị nâng hạ và thiết bị chịu áp lực Dịch vụ sửa chữa bảo trì thiết bị nâng hạ và thiết bị chịu áp lực
Do nhu cầu thiết yếu cần phải bào trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị nhằm nâng cao hiệu suất cũng như an toàn lao động cho quý công ty. Chúng tôi xin cung cấp dịch vụ này để đem lại lợi ích tốt nhất cho quý công ty cũng như xã hội.
Huấn luyện an toàn Huấn luyện an toàn
Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15-05-2016 của Thủ tướng Chính phủ"QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG"
Đo lường - Kiểm định, hiệu chuẩn và hiệu chỉnh các phương tiện đo Đo lường - Kiểm định, hiệu chuẩn và hiệu chỉnh các phương tiện đo
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ đo lường, hiệu chỉnh các thiết bị đo
1