Đào tạo và huấn luyện
Công tác huấn luyện An Toàn và Vệ Sinh Lao Động tại Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn và Đo lường Việt Nam
Bài viết về hoạt động huấn luyện an toàn và vệ sinh lao động

An toàn và vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một trong những tiêu chí quốc gia về phát triển nhân lực, con người trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo quá trình phát triển bền vững cho một nền kinh tế vững chắc của đất nước. Đây là một chủ trương lớn được ban hành với nhiều văn bản, nghị định, thông tư chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Lao động thương binh xã hội. Để đóng góp phần nào công sức của mình vào chủ trương lớn này của Đảng và Nhà nước, Công ty Cổ phần Kiểm định An toàn và Đo lường Việt nam chúng tôi đã và đang thực hiện công tác huấn luyện An toàn và vệ sinh lao động cho các đơn vị doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động trên toàn miền Bắc.

Thực trạng
Theo báo cáo trong những năm gần đây, bình quân trên thế giới có 2 triệu người chết do tai nạn lao động (TNLĐ). Thiệt hại do TNLĐ chiếm 25% GDP. Đây là một điều thật đáng tiếc vì bản thân các hoạt động lao động sản xuất đem lại của cải cho xã hội nhưng cũng chính những hoạt động này chúng ta đã mất đi một lượng thiệt hại lớn do hoạt động thiếu an toàn gây ra, điều mà lẽ ra chúng ta có thể phòng tránh hoặc hạn chế được. Nhìn lại tình hình trong nước, trong năm 2010 trên toàn quốc đã xảy ra 5125 vụ TNLĐ làm 5307 người bị nạn, trong đó:
- Số vụ TNLĐ chết người: 554 vụ
- Số người chết: 601 người
- Số vụ TNLĐ có hai người bị nạn trở lên: 105 vụ
- Số người bị thương nặng: 1260 người
- Nạn nhân là lao động nữ: 944 người

Phân tích số lượng thống kê, chúng ta thấy rằng số vụ tai nạn gần đây giảm đi nhưng mức độ trầm trọng và trên diện rộng của từng vụ lại tăng lên, số vụ năm 2009 là 6250, và 2010 là 5125, giảm 18%; số vụ tai nạn có 2 người trở lên năm 2009, 2010 lần lượt là 88 và 105: tăng 19,3%. Điều này cho thấy chúng ta phần nào đã có ý thức hơn trong việc đảm bảo an toàn lao động, tuy nhiên do quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn hơn, nên tác hại từ một sự cố gây ra lại có xu hướng ảnh hưởng rộng hơn.

Nguyên nhân
Trong những nguyên nhân gây TNLĐ bao gồm yếu tố chủ quan và khách quan. Những gì khách quan thuộc về yếu tố bên ngoài bất khả kháng hoặc không thể dự đoán được xin không nêu lên ở đây. Chúng ta cùng xem xét những nguyên nhân chủ quan, những nguyên nhân mà chúng ta có thể phòng tránh hay khắc phục được.
Về phía người sử dụng lao động, nguyên nhân TNLĐ do không huấn luyện về ATVSLĐ cho người lao động chiếm: 138 vụ (4,36%); không có quy trình, biện pháp an toàn lao động: 109 vụ (3,44%); không đảm bảo điều kiện làm việc và môi trường làm việc an toàn theo quy định tại các tiêu chuẩn: 64 vụ (2,02%); do tổ chức lao động: 77 vụ (2,43%); không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động: 38 vụ (1,20%).
Về phía người lao động, nguyên nhân TNLĐ do vi phạm quy định về ATLĐ có 656 vụ (33,50%); không sử dụng các trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động có 85 vụ (4,34%); do người khác vi phạm quy định về ATLĐ 148 vụ (7,56%).
Từ những nguyên nhân cho ta thấy, vấn đề nổi lên nhiều nhất là do không huấn luyện về ATVSLĐ cho người lao động đối với các đơn vị sử dụng lao động và do vi phạm quy định về ATLĐ đối với người lao động. Những nguyên nhân này chúng ta hoàn toàn khắc phục được nếu như công tác huấn luyện ATVSLĐ được thực hiện nghiêm túc và toàn diện hơn.

Nhiệm vụ của chúng tôi
Với nhận thức đó, công ty chúng tôi đã xác định đưa mục tiêu đưa công tác huấn luyện về ATVSLĐ lên vị trí quan trọng hàng đầu. Bộ phận phụ trách đào tạo của chúng tôi liên tục cập nhật và chuẩn hóa những kiến thức mới phù hợp với những quy định, chính sách của nhà nước cũng như tham khảo từ các đơn vị bạn ở trong và ngoài nước. Hiện nay chúng tôi đã và đang đảm nhiệm liên tục các chương trình giảng dạy về ATVSLĐ cho các đơn vị. Dưới đây là một vài hình ảnh về công tác giảng dạy, huấn luyện ATVSLĐ tại một số công ty.

Huấn luyện cho Công ty Giầy Ngọc Tề - Hưng Yên
Chúng tôi hy vọng rằng, với nỗ lực hết mình, công tác huấn luyện ATVSLĐ của chúng tôi sẽ đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị và đem lại sự an toàn ngày càng cao cho người sử dụng lao động và người lao động.

Written by MSI.JSC